Subdoelen

Door het KUBUS project willen we beter inzicht krijgen in:

  • De kwaliteit van leven bij hoofd-halskanker patiënten op de lange termijn in relatie tot overleven.
  • De voorspellende waarde van kwaliteit van leven bij patiënten voor en na de behandeling.
  • De verschillende tests naar specifieke types van hoofd-halskanker.
  • Het leren (her)kennen van de aandoening.
  • De behandeling en begeleiding van patiënten.
  • De nazorgbehoefte van patiënten en hun naasten.
  • De samenhang van factoren en deze vergelijken met de naaste als gezonde controle groep.
Kubus

Project Kubus
VUmc, Afdeling KNO
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
info.netqubic@vumc.nl